Průvodce pro učitele

Tento průvodce pomůže všem zájemcům pochopit strukturu online nástroje Lumio.

Legenda 

Předchozí kapitola

Odkaz na seznam

Následující kapitola

1. Přihlášení učitele

Zaregistrujte se, abyste mohli používat Lumio by SMART

Postup

1. Založte účet 
Pokud se přihlašujete poprvé, založte si účet SMART: lum.ioKlikněte na Teacher sign in

2. Sign in
Vyberte svůj školní Google nebo Microsoft účet a klikněte na Další.

Pro přihlášení zadejte svůj účet a heslo.

3. Další možnosti přihlášení
Pokud je Lumio přihlášeno ke službě
G Suite, lze vaše soubory Lumio otevírat přímo z Google Disku.

Lumio by SMART je také aplikací Microsoft Teams.

Nápady, myšlenky, doporučení

Upravte si svou Domovskou stránku

Kliknutím na Upravit třídu (Edit class) se dostanete k možnostem:

 • přejmenovat vaši třídu
 • obnovit (přesněji resetovat) ID vaší třídy
 • upravit banner třídy
 • povolit přístup hostů do Lumio
 • povolit používání Immersivní čtečky

Co dále nabízí Domovská stránka

 • přidání hotových nebo import vlastních aktivit
 • zobrazení ikon souborůsložekMoje knihovna
 • vyhledání připravených aktivitKnihovna Lumio
  dále:

vyhledání aktivity

založení složky

zobrazení

řazení název/datum

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

2. Přihlášení žáka

Vyzvěte žáky, ať se připojí do prostředí Lumio by SMART.

Postup

1. V internetovém prohlížeči ať žáci zvolí: hellosmart.com  

2. Přihlášení žáků
Žáci se mohou přihlásit do Lumia:

 • svým Google nebo Microsoft účtem.
 • jako host pomocí ID třídy.

3. Po zadání ID třídy
Pokud se žáci hlásí ke třídě poprvé, zapíší své jméno (Your name) a pro připojení kliknou na Připojit se jako host (Join as a guest).
Pokud se hlásí opakovaně, vybírají pouze ze seznamu tříd.

4. Pokud učitel ještě nespustil svou lekci, musí žáci na spuštění počkat.

5. Pro ukončení práce v Lumio
Žáci
kliknou na

a zvolí Opustit třídu.

Co je nového v Lumiu

Správa přístupu žáka

Nápady, myšlenky, doporučení

Přihlášení žáků účtem

Google nebo Microsoft umožňuje nasdílení odkazu na aktivity v Lumio. Žáci pak mohou pracovat v Lumio i po skončení vyučování.

Připojení žáků jako host

Je rychlým způsobem, jak pro žáky připravit sdílené prostředí

Všechny aktivity jsou však přístupné pouze pokud je sdílí v danou chvíli učitel.

Lumio

funguje na jakémkoli zařízení s přístupem k internetu – chytré telefony, notebooky, tablety apod.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

3. Využijte již existující zdroje

Vyberte si, jak chcete začít tvořit své přípravy hodin v Lumio

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko.

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Vyberte zdroj importu
z vašeho počítače
z knihovny Lumio

4. Vyberte soubor, který chcete importovat
Importovat lze tyto typy souborů:

 • SMART Notebook
 • PowerPoint
 • PDF
 • Lumio
 • Google textový dokument

Nemusíte importovat celý soubor, můžete udělat výběr stran souboru

POZNÁMKA: Chcete-li importovat soubor Google, musíte být připojeni k Disku Google 

5. Ukončete režim úprav

Nápady, myšlenky, doporučení

Po importu můžete přidávat další stránky. Kombinujte zdroje pro vytvoření dynamické a názorné hodiny. 

Využívejte již existující zdroje pro vytváření nových příprav na výuku.

Výklad můžete doplnit videem

Zjistěte rychle, zda žáci látku pochopili vložením stránky např. s:

Dodejte svým hodinám dynamiku některou z forem sdílení, kdy žáci pracují

 • individuálně
 • ve skupinách
 • všichni ve stejném prostředí

Nastavit sdílení je snadné, stačí mávnout (kliknout) kouzelnou hůlkou v režimu editace a vybrat si možnosti sdílení.

Nastavit sdílení je snadné, stačí mávnout (kliknout) kouzelnou hůlkou v režimu editace a vybrat si možnosti sdílení.

Nechte žáky diskutovat nad jejich příspěvky, jejich postupy či řešeními.

Vyzvěte své žáky, ať okomentují práci svých spolužáků.

Umožněte žákům, ať si svou práci obhájí.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

4. Přidejte video

Vyberte si, jak chcete začít tvořit své přípravy hodin v Lumio.

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

NEBO

Pokud je Lumio přihlášeno ke službě G Suite, otevřete Google Disk

NEBO

Otevřete Teams a zvolte aplikaci Lumio by SMART

2. Vytvořte nový soubor

přidejte aktivitu na Domovské stránce

Pokud jste na Disku Google, vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Zvolte vložení videa z YouTube

4. Zadejte téma pro vyhledání videa

5. Vyberte video a vložte

Nápady, myšlenky, doporučení

Nabídněte žákům prostřednictvím videa

 • prohlídku vzdálených míst
 • prožití hudebního či divadelního zážitku
 • ukázku složitého stroje
 • připomenutí zaniklé civilizace
 • poslech cizího jazyka od mluvčích z různých států…

Využijte video z Youtube např. jako

 • doplnění probírané látky
 • názornou ukázku využití tématu v praxi
 • možnost zopakovat si právě naučený postup
 • prostředek k dalšímu vzdělávání žáků
 • způsob pro flipped casroom (výuka naruby)
 • demonstraci chemického, třeba i nebezpečného pokusu

Dle potřeby video pozastavte

 • v místě, kde je zlom děje
 • když chcete zdůraznit důležitost okamžiku
 • jestliže chcete více prostoru pro vysvětlení
 • pokud chcete vyvolat diskusi

Umožněte žákům na video reagovat přidáním

Připravte žákům pracovní list s aktivitami na téma videa.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

5. Vložte novou stránku

Vyberte si, jak chcete začít tvořit své přípravy hodin v Lumio.

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko.

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Přidejte novou stránku

Klikněte na Nová stránka (New Page). Můžete  vybrat prázdnou stránku, nebo vybrat šablonu.

4. Upravte přidanou stránku

Po kliknutí na zástupný text na stránce můžete vložit text vlastní.

Můžete dále vkládat obrázky, odkazy nebo další text použitím nástrojů:

5. Stránka prezentace, nebo aktivita

Ponechte stránku pouze k prohlížení, nebo ji převeďte na aktivitu:

Pokud se stránka stane aktivitou, mohou na ni žáci psát, kreslit či vkládat obrázky.

Nápady, myšlenky, doporučení

Upoutejte své žáky hned na začátku – použitím zajímavé titulní stránky. Můžete přidat:

 • rýmovaný text pro motivaci
 • text písničky či básničky pro navození atmosféry pro téma vaší hodiny
 • vtip, nebo humorný obrázek, které upoutají pozornost žáků
 • citát, kterým podnítíte žáky k zamyšlení

Vylepšete svou přípravu převedením celé stránky na aktivní pracovní prostor. Volit můžete z těchto aktivit:

 • pracovní prostor skupiny pro skupinovou práci žáků
 • tabule pro celou třídu pro společnou práci všech žáků ve sdíleném prostředí

Individuální dokument k rozdání pro samostatnou práci žáků

Pracovní prostor skupiny pro skupinovou práci žáků

Tabule pro celou třídu pro společnou práci všech žáků ve sdíleném prostředí

Využijte tyto aktivity

 • pro odevzdávání třeba i domácích úloh
 • pro společnou skupinovou práci – využijte barvy pro zaznamenání myšleneknápadů
 • nechte žáky reagovat vložením obrázků, vyvolejte diskuzi o tom, proč zrovna tento obrázek
 • dejte svým žákům společný sdílený prostor, aby mohli ukázat, jak prožili prázdniny, jaké zvyky se tradují v jejich rodinách apod.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

6. Využijte databázi hotových objektů

Vyberte si, jak chcete začít tvořit své přípravy hodin v Lumio.

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko.

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Přidejte stránku z hotových šablon

V části Připravené zdroje (Ready-made resources) vyberte Skládanky (Manipulatives) nebo Grafické organizátory (Graphic Organizers)

4. Výběr aktivity

Projděte si hotové aktivity a vyberte si takovou, která vám pomůže splnit cíle vaší hodiny.

5. Aktivitu si přizpůsobte a uložte

Upravte titulky na stránce, přidejte text, tvary, čáry, odkazy nebo obrázky. Také můžete tyto stránky převést na aktivní sdílený prostor výběrem z nabídky po kliknutí na: 

Hotovou stránku uložíte současně s ukončením režimu editace:

Nápady, myšlenky, doporučení

Ušetřete čas a vyberte hotovou organizační strukturu pro vaši hodinu, např.:

shromážděte co nejvíce nápadů kolem klíčového tématu

nechte své žáky zkoumat a zapsat příčiny a následky

poskytněte žákům grafické tabulky se 2 (3 nebo 4) sloupci, pro uspořádání informací

vennův diagram pomůže porovnat 2 témata a zjistit, kdy se témata překrývají

K procvičení a upevnění znalostí zkuste použít aktivitu, ve které žáci musí manipulovat
s
některými prvky na stránce, aby splnili zadaný úkol, např.:  

sada mincí může žákům poskytnout příležitost pro pochopení podstaty řešení rovnic

dejte žákům k dispozici prostředíurčení analogového a digitálního času

umožněte žákům zapsat hudbu prostřednictvím této digitální manipulativní aktivity

Přidejte do stránky instrukce, které si můžete sami nahrát. Vyzvěte žáky, ať si mezi jednotlivými pokyny zvukovou stopu pozastaví.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

7. Přidejte hlasování

Přidejte interaktivitu do svých hodin

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

a vyberte

3. Přidejte a upravujte otázky

Vyberte si jeden z typů otázek a vložte požadovaný obsah. Vkládat lze text nebo obrázky.

Další otázku snadno přidáte tlačítkem:

4. Dokončete přípravu hlasování

Pro dokončení tvorby hlasování použijte sled tlačítek:

Pro ukončení editace hlasování použijte:

5. Spusťte hlasování

6. Ukončete hlasování a výsledky exportujte do MS Excelu

Pro ukončení hlasování použijte sled tlačítek:

Pro export výsledků do MS Excelu klikněte na

Nápady, myšlenky, doporučení

Zapojte své žáky do formativního hodnocení. Dejte jim pak okamžitou a individuální zpětnou vazbu.

Při tvorbě hlasování můžete vybírat z několika typů otázek (uzavřených i otevřených):

- žáci hledají jedinou správnou odpověď

 - žáci rozhodují o pravdivosti otázky, příkladu apod.

 - žáci vybírají z více správných odpovědí

- žáci píší svůj názor, odpověď je bez vyhodnocení

- žáci odpovídají vlastním krátkým textem

Hlasování není jenom testování. Zkuste se svými žáky využít hlasování

 • pro vytvoření ankety
 • k provedení průzkumu
 • jako prostředku pro zjištění potřeb žáků (můžete pak přesněji nasměrovat další výuku)
 • ke zjištění okamžitých znalostí žáků
 • jako části procvičování právě probrané látky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

8. Tvořte rychle hravé aktivity

Přidejte interaktivitu do svých hodin

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Vyberte si herní aktivitu

Kliknutím na

4. Zvolte šablonu

Chcete-li si pustit návodné video, jak aktivitu tvořit, klikněte na

5. Aktivitu pojmenujte, ukončete režim editace

Kliknutím na

6. Herní aktivitu žákům pusťte

Dvojklikem na ikonu aktivity na domovské stránce.

Co je nového v Lumiu

Řídicí panel aktivit

Nápady, myšlenky, doporučení

Hravé aktivity

 • zapojí do výuky každého žáka
 • dávají možnost vlastní volby každému žákovi
 • poskytují zpětnou vazbu každému žákovi

Hravé aktivity

 • dávají učiteli příležitost přidat výuce interaktivitu
 • umožní učiteli rozvinout téma do širších souvislostí
 • poskytnou možnost diskutovat s žáky na téma výuky
   

Pokud budete mít v jedné přípravě více aktivit za sebou, můžete ji po jejím spuštění nastavit na  práci žáků jejich vlastním tempem.

Příklady aktivit

 • Vyplněním prázdných míst  můžete např. žáky naučit správně vyplnit adresu, sestavit větu se správným slovosledem nebo správný výpočet.

 • Otáčení kartiček procvičí např. slovní zásobu v cizím jazyce, státy a jejich hlavní města, prvky a jejich chemické značky. 
 • Kvíz s monstry je nejenom zábavná hra, ale i prostředek pro zpětnou vazbu učitelům i žákům.

 • Shoda paměti známe spíše pod názvem pexeso. Dávejte k sobě texty i obrázky. Závěrečná rekapitulace dává opět prostor ke vzájemné diskuzi.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

9. Vložte připravené aktivity

Přidejte interaktivitu do svých hodin

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Vyberte z připravených zdrojů

K aktivizaci žáků  

Ke kladení otázek a k reflexi

4. Vyberte si aktivitu

Vyberte si aktivitu, která zapojí žáky tak, aby      vyjádřili své myšlenky, uvedli své znalosti, sdělili svůj názor, souhlas či nesouhlas.

5. Přizpůsobte a uložte aktivitu

V aktivitě změňte text, přidejte obrázek, uzpůsobte ji svým potřebám a uložte aktivitu ukončením režimu editace:

Nápady, myšlenky, doporučení

Hotové aktivity pomohou rychle

 • zjistit, co si žáci zapamatovali
 • získat a třídit reakce žáků na položenou otázku
 • odhalit hloubku porozumění probíraného tématu
 • zaktivizovat všechny žáky ve třídě

K zapojení všech žáků pro zjištění okamžité situace ve třídě můžete použít hotové aktivity z:

Např:

 • vyzvěte žáky, ať nasdílí informace související s probíraným tématem:
  - co ví
  - co se chtějí naučit (průběžně lze z této kategorie přesouvat do kategorie naučeno)

 • dejte žákům prostor pro kladení otázek
  - co ještě
  - kam dál
  - co je také důležité apod.

hotové aktivity z:

Např:

 • zeptejte se formou hlasování
  - zda žáci souhlasí či nesouhlasí s vysloveným názorem
  - jaký mají pocit z probraného tématu (nerozumí/rozumí/ částečně rozumí)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

10. Nahrajte zvukové instrukce

Přidejte interaktivitu do svých hodin

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Zaznamenejte zvuk

zvolte stránku, na kterou chcete přidat mluvený komentář

klikněte na

Po kliknutí na

začnete nahrávat svůj komentář. Je nutné povolit použití mikrofonu.
Nahrát lze až 5 minut zvuku.

4. Zkontrolujte nahraný zvuk

Nahrávání přerušíte kliknutím na:

Nahrávku si pak můžete zkontrolovat. Můžete se posouvat v pětisekundových intervalech. V nahrávání lze pokračovat, nová nahrávka bude navazovat na tu předchozí. Zvuk můžete i smazatnahrát komentář znovu.

5. Přidejte zvuk na stránku

6. Spuštění záznamu

Nahrávání přerušíte kliknutím na:

Nápady, myšlenky, doporučení

Zvukový záznam může pomoci žákům všech věkových kategorií:

Začínajícím čtenářům

 • udělejte průvodce vašimi interaktivními přípravami
 • pomozte s kontrolou čtení nahráním vašeho hlasu 

Žákům s poruchami učení poskytněte

 • čtené zadání, které si mohou poslechnout opakovaně
 • podrobnější nebo jinými slovy popsané zadání

Starším žákům

 • zadejte rozšíření vypracovávaných úloh
 • umožněte hlubší porozumění kladením vhodných, zvídavých otázek
 • přidejte upozornění na možné návaznosti či důsledky probíraného tématu

Záznamem svého hlasu

 • budujte vstřícné postavení žák + učitel
 • pomozte žákům připomenout již dříve probrané informace
 • stanovte přesné cíle vaší hodiny, aktivity, úkolu apod.
 • předejte pokyny, jak postupovat – doporučte využití pauzy
 • nasměrujte své žáky k vyhledání souvislostí s probíranou látku
 • poskytněte nápovědu k řešení
 • podpořte práci vašich žáků, ujistěte je, že zadání zvládnou
 • pozdravte své žáky při distanční výuce a udělejte jim průvodce vaším Lumio souborem, který lze žákům dát k dispozici bez vašeho současného připojení k Lumio

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

11. Nastavte stránku pro individuální práci

Zapojte své žáky a nechte je pracovat individuálně, společně i ve skupinách

Postup

1. Otevřete svůj soubor Lumio v režimu úprav

 • přihlaste se do Lumiolum.io
 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na UPRAVIT (EDIT)

NEBO

 • spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na UPRAVIT (EDIT)

NEBO

 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na SPUSTIT (START)
 • klikněte na
 • vyberte

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a pokračujte:

 • klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete upravit
 • vyberte : Open with (Otevřít v) > Lumio by SMART
 • klikněte na
 • Vyberte Upravit lekci (Edit Lesson)

2. Přidejte nebo importujte požadovanou stránku

3. Převeďte stránku na aktivituk

Statickou stránku, kterou nelze příliš upravovat v režimu spuštění souboru online, převedete na aktivní sdílený prostor kliknutím na:

4. Pro individuální práci žáku zvolte

5. Zpřístupněte aktivní stránku žákům

 • spusťte požadovaný soubor (SPUSTIT)
 • vyberte stránku s aktivitou
 • po kliknutí na 
 • lze zobrazit původní stránku i stránky nasdílené každému žákovi individuálně

Nápady, myšlenky, doporučení

Individuální dokument k rozdání si lze představit jako rozdání pracovních listů každému žákovi v elektronické, s učitelem sdílené, podobě. Každý žákpřístup pouze ke své aktivitě.

Pro zobrazení nezměněného (učitelského) zadání klikněte na:  

Pro zobrazení práce žáka zvolte jeho jméno ze seznamu prací.

- aktuální nástroj má modrou barvu

- ikony jsou intuitivnípoužití nástrojů snadné

- pro psaní perem je vhodnější dotykové zařízení

- čtvrtá ikona shora umožní vložit nejenom obrázek (nebo více obrázků najednou), a odkaz na internetovou stránku, ale i různé tvary (Shapes) a čáry (Lines)

Individuální zadání mohou žáci plnit ve školemimo školu.

Individuální aktivitu můžete využítrůzných částech vyučovací hodiny.

Nasdílejte žákům např.

 • text, který mohou doplňovat
 • obrázky doplňující téma hodiny
 • příklady, otevřené úlohy
 • prázdnou stránku pro zaznamenání vlastních myšlenek žáků
 • odkaz na související článek či video

Využijte Individuální dokumenty jako např. tyto aktivity

 • pro samostatnou práci žáků
 • jako prostředekporovnání přístupů různých žáků k řešení různých problémů
 • k zadáníotevřených testových úloh
 • k vybrání domácích úloh (vložení fotografie)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

12. Nastavte pracovní prostor pro skupiny

Zapojte své žáky a nechte je pracovat individuálně, společně i ve skupinách

Postup

1. Otevřete svůj soubor Lumio v režimu úprav

 • přihlaste se do Lumiolum.io
 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na UPRAVIT (EDIT)

NEBO

 • spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na UPRAVIT (EDIT)

NEBO

 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na SPUSTIT (START)
 • klikněte na
 • vyberte

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a pokračujte:

 • klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete upravit
 • vyberte : Open with (Otevřít v) > Lumio by SMART
 • klikněte na
 • vyberte Upravit lekci (Edit Lesson)

2. Přidejte nebo importujte požadovanou stránku

3. Převeďte stránku na aktivituk

Statickou stránku, kterou nelze příliš upravovat v režimu spuštění souboru online, převedete na aktivní sdílený prostor kliknutím na:

4. Pro individuální práci žáku zvolte

5. Zpřístupněte aktivní stránku žákům

 • spusťte požadovaný soubor (SPUSTIT)
 • zvolte počet skupin (teamů) po kliknutí na NASTAVENÍ (počet lze nastavit až po přihlášení žáků)
 • klikněte na 
 • zobrazí se ikony ve zvoleném počtu skupin (týmů)
 • volbou ikon skupin (týmů) sledujte postup jejich práce

Nápady, myšlenky, doporučení

Aktivita Pracovní prostor skupiny vytvoří sdílený prostor podle vaší předlohy v tolika kopiích, kolik chcete mít skupin žáků.

Pro zobrazení práce skupiny zvolte ikonu požadované skupiny (týmu).

Nástroje pro spolupráci má k dispozici učitel i každá skupina žáků.

- aktuální nástroj má modrou barvu

- kromě nástroje na výběr se po volbě nástroje rozbalí další možnosti nástroje

- Ikona obrázku umožní vložit jeden, nebo více obrázků najednou z vašeho počítače nebo vyhledaný službou BING, internetový odkaz, nebo přizpůsobitelné tvary (Shapes) a čáry (Lines

Nasdílejte skupinám žáků např.

 • text, nad kterým mohou skupiny diskutovatzapisovat své reakce, názory
 • obrázky, které mohou skupiny žáků popsat, okomentovat
 • příklady, které skupiny řeší po dohodě různými postupy, metodami
 • prázdnou stránku pro zaznamenání vlastních myšlenek skupin žáků formou myšlenkových map, tabulek, seznamů
 • odkaz na článek, který vyvolá diskusi ve skupinách žáků, či video, které popisuje postup, který žáci komentují, nebo které pomůže vyřešit zadané úlohy
   

Umožněte skupinám žáků prezentovat své závěry ostatním skupinám. Využijte Pracovní prostor skupiny pro zobrazení zaznamenané spolupráce ve skupinách všem dalším skupinám. Porovnávejte, rozebírejte, doplňujte.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

13. Vytvořte sdílené prostředí pro celou třídu

Zapojte své žáky a nechte je pracovat individuálně, společně i ve skupinách

Postup

1. Otevřete svůj soubor Lumio v režimu úprav

 • přihlaste se do Lumiolum.io
 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na UPRAVIT (EDIT)

NEBO

 • spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na UPRAVIT (EDIT)

NEBO

 • najeďte myší nad miniaturu souboru
 • klikněte na SPUSTIT (START)
 • klikněte na
 • vyberte

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a pokračujte:

 • klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete upravit
 • vyberte : Open with (Otevřít v) > Lumio by SMART
 • klikněte na
 • vyberte Upravit lekci (Edit Lesson)

2. Přidejte nebo importujte požadovanou stránku

3. Převeďte stránku na aktivitu

Statickou stránku, kterou nelze příliš upravovat v režimu spuštění souboru online, převedete na aktivní sdílený prostor kliknutím na:

4. Pro společnou práci celé třídy zvolte

5. Zpřístupněte aktivní stránku žákům

 • spusťte požadovaný soubor (SPUSTIT)
 • připravte online prostředí vhodné pro skupinové aktivity.
 • klikněte na 
 • zobrazí se sdílený pracovní prostor, ve kterém uvidíte vše, co v něm žáci aktuálně dělají
 • pro společnou práci nastavte

Nápady, myšlenky, doporučení

Tabule pro celou třídu je aktivita, která  vytvoří pracovní prostor podle vaší předlohy, ve kterém mohou pracovat všichni žáci najednou.

Nástroje pro spolupráci má k dispozici učitel i žáci. Vyberte ikonu pro nastavení:

- vidíte jména všech aktuálně připojených žáků
- kdokoli cokoli přidá nebo upraví, všichni to vidí

Pokud rozbalíte místní nabídku libovolného objektu, uvidíte, kdo je autorem příspěvku.

POZOR!

Nejenom učitel může upravovat libovolný příspěvek, ale i každý připojený žák může příspěvky všech upravovatmazat. Poučte žáky o tom, jak mají ve sdíleném prostředí pracovat.

Využijte aktivitu Tabule pro celo třídu

 • jako bílou tabuli, na kterou může každý přidat svůj příspěvek, komentář, obrázek
 • k vyjádření názoru všech žáků na jediném místě – připravte strukturu stránky tak, aby žáci mohli své texty či obrázky snadno umístit (např. formou tabulky nebo myšlenkové mapy)
 • k přesunům, úpravám nebo ke smazání příspěvků
 • tak, aby měli žáci sami možnost roztřídit do požadovaných kategorií objekty umístěné ve sdíleném prostředí (např. roztřiďte odpad, rostliny, chemické prvky, autory, slovní druhy, státy podle zadaných klíčů)

14. Využijte grafickou kalkulačku Desmos

Zapojte své žáky a nechte je pracovat individuálně, společně i ve skupinách

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT) na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Přidejte grafickou kalkulačku DESMOS

Vyberte kliknutím na:

 • grafická kalkulačka se načte do samostatné stránky
 • stránka s vloženou kalkulačkou Desmos se stane individuální aktivitou, každý žák tedy bude pracovat samostatně

NEBO

Klikněte v režimu spuštění na:


A následně vyberte:

Nápady, myšlenky, doporučení

Pokud vložíte Desmosrežimu úprav, zobrazí se každému žákovi vše, co je v grafické kalkulačce nastaveno. Instrukce můžete žákům nahrát  pomocí zvukového záznamu:

Desmos lze vložit i při aktuální potřebě při výuce v režimu spuštění. V tomto případě se žákům vloží prázdná grafická kalkulačka. Žáci pak mohou sami objevovat a řešit.

Po výběru tlačítka 

můžete přidat v režimu spuštění další aktivity:

- prázdnou stránku společný pracovní prostor

- aktivitu pro odesílání informací od žáků

Desmos pracuje v numerickém i v grafickém režimu:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

15. Zkoumejte se simulacemi PhET

Zapojte své žáky a nechte je pracovat individuálně, společně i ve skupinách

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Přidejte interaktivní simulaci

Vyberte kliknutím na:

 • požadovanou simulaci lze vyhledat pomocí klíčových slov nebo filtrů
 • interaktivní simulace se načte do samostatné stránky kliknutím na:
 • stránka s vloženou interaktivitou se stane individuální aktivitou, každý žák tedy bude pracovat samostatně

Nápady, myšlenky, doporučení

Pokud vložíte PhETrežimu úprav, můžete kliknutím na textový název simulaci přejmenovat. Simulace můžete blíže popsat a úkoly pro žáky specifikovat nahráním zvukového komentáře:

V režimu spuštění lze rozbalením nabídky v simulaci vpravo dole:

rychle pořídit screen obrazovky. Ten pak mohou žáci např. vložit do následující stránky nastavené na Individuální dokument k rozdání (Handout aktivity) jako výsledek svého bádání.

Pokud mají žáci samostatně pracovat na více stránkách, je nutné nastavit váš soubor pro práci žáků vlastním tempem.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

16. Nastavte mód zobrazení na žákovských zařízeních

Využijte prostředí Lumio pro zachycení okamžitých myšlenek a nápadů.

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Spusťte svůj soubor v Lumiu

Najeďte myší nad miniaturu souboru ve vaší knihovně na domovské stránce a klikněte.

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teamsklikněte na miniaturu souboru.

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete otevřít, vyberte Otevřít pomocí a zvolte Lumio by SMART.

3. Otevřete panel Třída

Pro zobrazení informací o třídě klikněte na toto tlačítko vlevo nahoře.

4. Vyzvěte žáky, ať se připojí k vaší třídě

5.  Nastavte tempo práce

Volba módu Učitel zajistí, že žákům se zobrazí pouze stránka, kterou má zobrazenu učitel.
Volba módu Student umožní žákům samostatný pohyb po všech stránkách souboru. Žáci tak mohou pracovat vlastním tempem.

Nápady, myšlenky, doporučení

Přizpůsobujte tempo práce v průběhu hodiny přepínáním módů UčitelStudent.

Využijte mód Učitel např. k tomu, abyste zaměřili pozornost všech žáků na jednou stránku. To může nastat např. když

 • chcete říci celé třídě novou informaci
 • potřebujete znovu vysvětlit něco, v čem žáci při samostatné práci hodně chybují
 • je čas na společnou diskusi
 • mají žáci pracovat společně

Mód Student využijte např.

 • pro diferenciaci práce ve třídě
  - nadaní žáci zvládnou více úloh, pracují více samostatně
  - pomalejší žáci vyžadují individuální přístup učitel
  - pro práci s žákyporuchami učení
 • pro práci, která vyžaduje návaznost a postupně graduje
 • pro samostatnou práci žáků, kteří si vybírají ty aktivity, které jim pomohou upevnit znalosti; co už umí, nemusí dělat znovu

POZOR!

Pokud spustíte aktivity Kvíz s monstry (Monster Quiz), Týmový kvíz (Team Quiz) nebo Vykřikněte to nahlas! (Shout It Out!), žáci budou automaticky zapojeni do plnění těchto aktivit.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

17. Zachyťte okamžité myšlenky žáků

(aktivita Shout It Out!)

Využijte prostředí Lumio pro zachycení okamžitých myšlenek a nápadů.

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Zvolte přidání aktivity na Domovské stránce

NEBO

Spusťte soubor a klikněte v režimu úprav
(EDIT)
na

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a v režimu úprav zvolte stejné tlačítko

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google a vyberte: Nový > Více > Lumio by SMART

3. Přidejte aktivitu Vykřikněte to nahlas! (Shout It Out!

Vyberte kliknutím na:

Po vytvoření aktivity se dostanete do režimu úprav.

NEBO
Klikněte v režimu spuštění na:

A následně vyberte

Přidáním této aktivity se vloží do souboru samostatná stránka i s aktivitou. Zůstáváte v režimu spuštění.

4. Vyzvěte žáky, ať se připojí  k vaší třídě

5. Zobrazte odpovědi žáků

 • zavřete okno s informacemi o připojení křížkem vpravo nahoře
 • klikněte mimo okno s informacemi

Nápady, myšlenky, doporučení

Aktivita Vykřikněte to nahlas! (Shout It Out!) umožňuje 
žákům:
(režim spuštění)

 • poslat do sdíleného prostředí textovou zprávu
 • nasdílet obrázek či fotografii
 • pokud je nastaveno, volit kategorii, do které lze text nebo obrázek poslat

učitelům: (režim editace)

 • zvolit zobrazení příspěvků na náhodné místo nebo nastavit kategorie pro odpovědi žáků

- vložit do aktivity úkoly nebo otázky, na které mají žáci reagovat
- nastavit maximální počet odpovědí na jednoho žáka
- vybrat, zda se mají u odpovědí zobrazovat jména žáků

Kliknutím na každý zaslaný přípěvek ho zvětšíte. Také lze každou odpověď libovolně přesouvat. Přesunutím nad koš příspěvek smažete.

Využijte aktivitu Vykřikněte to nahlas!zaslání

 • informací, které žáci vědí o probíraném tématu
 • názorů, myšlenek, postřehů žáků
 • oblíbenou knihu, písničku, film
 • slovíčekcizím jazyce, které se týkají probírané látky
 • příkladů staveb vašeho města, které si žáci měli pořídit jako domácí úkol
 • obrázků s prázdninovými zážitky

Na všechny příspěvky žáků reagujte, veďte žáky k účelné diskusi, umožněte jim vyjádřit vlastní názory.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

18. Využijte čtečku

Využijte prostředí Lumio pro zachycení okamžitých myšlenek a nápadů.

Postup

1. Přihlaste se do Lumio lum.io

2. Povolte používání čtečky

Na Domovské stránce Lumia zvolte Upravit třídu (Edit class): Následně vyberte: Správa aplikace Immersive Reader
a povolte používání čtečky:  

3. Spusťte svůj soubor v Lumiu

Najeďte myší nad miniaturu souboru ve vaší knihovně na domovské stránce a klikněte.

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams
a klikněte na miniaturu souboru.

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google, klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete otevřít, vyberte Otevřít pomocí a zvolte Lumio by SMART.

4. Vyzvěte žáky, ať se připojí k vaší třídě

5. Naučte žáky, jak čtečku spustit

Čtečku žáci aktivují kliknutím na:

Po aktivaci čtečky se text na stránce ohraničízobrazí se ikona:

Kliknutím na modrou ikonu se změní prostředí Lumia a čtečku lze aktivně používat.

6. Poraďte žákům, jak se vrátit zpět 

Nápady, myšlenky, doporučení

Čtečku nelze aplikovat na text, který je součástí:

 • obrázku
 • odpovědí, které žáci zaslali do Lumia v rámci aktivit Vykřikněte to nahlas! (Shout It Out!) nebo Odpověď (Response)
 • importovaných dokumentů PDF, MS PowerPoint nebo Google slide (Lumio je importuje jako obrázky)

Využijte čtečku jako

 • prostředek pro aktivní zapojení každého žáka do čtenářských aktivit (např. rozdělením slov na slabiky)
 • pomocníka při čtenípřekladu do i z cizího jazyka (každý žák si může poslechnout překlad dle individuální potřeby kolikrát potřebuje)
 • prostředek k propojenípracovními listy – veďte žáky k osvojení si slovíček objevovánímsamostatnou prací

Nastavení čtečky vám umožní např.

 • vybrat si ženský nebo mužský hlas
 • nastavit rychlost čtení
 • velikost, typ a barevné schéma zobrazeného textu ve čtečce
 • rozdělení textu na slabiky
 • překlad do cizího jazyka po slovech nebo celého textu najednou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

19. Sdílejme s učiteli

Sdílejte své interaktivní přípravy se svými kolegy i se svými žáky.

Postup

1. Rozbalte nabídku úprav souboru v Lumiu

Kliknutím na tři tečky se zobrazí možnosti úprav souboru. Zvolte Sdílet odkaz…

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams a zvolte stejný postup.

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google, a pokračujte:

 • klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete upravit
 • vyberte : Open with (Otevřít v) > Lumio by SMART
 • klikněte na 
 • vyberte Edit Lesson

2. Vygenerujte odkaz pro učitele

Kliknutím na zvýrazněné tlačítko se vygeneruje odkaz na váš soubor, který chcete sdílet se svými kolegy.

3. Zkopírujte odkaz

Kliknutím na tlačítko Kopírovat se uloží odkaz na soubor do počítačové schránky. Odkaz pak dejte k dispozici svým kolegům.

Nápady, myšlenky, doporučení

Pokud dáte k dispozici odkaz na vaši připravenou aktivitu v Lumiu, tak vašim kolegům stačí na odkaz kliknout, vámi nasdílený soubor se uloží a kolegům se vytvoří ikona na jejich Domovské stránce.

Sdílení souboru můžete kdykoli ukončit.  

Vzájemným sdílením souborů získáte

 • širokou databázi podkladů pro aktivní zapojení vašich žáků
 • zdroj inspiracínápadů od vašich kolegů
 • velké spektrum úloh pro žáky k procvičování ve školedoma

Můžete zkusit i tandemovou výuku. Pokud k práci v Lumio přidátespojení prostřednictvím videokonference, nemusí být všichni účastníci fyzicky ve třídě.

Spojení Lumio + videokonference je také velmi dobře použitelné pro distanční nebo hybridní výuku.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

20. Sdílejme s žáky

Sdílejte své interaktivní přípravy se svými kolegy i se svými žáky.

Postup

1. Rozbalte nabídku úprav souboru v Lumiu

Kliknutím na tři tečky se zobrazí možnosti úprav souboru. Zvolte Sdílet odkaz…

NEBO

Spusťte Lumio jako aplikaci MS Teams a zvolte stejný postup

NEBO

Pokud používáte Lumio pod účtem Google, otevřete Disk Google, a pokračujte:

 • klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete upravit
 • vyberte : Open with (Otevřít v) > Lumio by SMART
 • klikněte na 
 • vyberte Edit Lesson

2. Vygenerujte odkaz pro studenty

Kliknutím na zvýrazněné tlačítko se vám vygeneruje odkaz na váš soubor, který chcete sdílet se svými žáky.

3. Zkopírujte odkaz

Kliknutím na tlačítko Kopírovat se uloží odkaz na soubor do počítačové schránky. Odkaz pak dejte k dispozici svým žákům.

Pokud jste připojeni prostřednictvím MS Teams, lze sdílet odkazy přímo do týmů.

Nápady, myšlenky, doporučení

Pokud dáte k dispozici odkaz na vaši připravenou aktivitu v Lumiu, tak vašim žákům stačí na odkaz kliknout a vámi nasdílený soubor se žákům otevře.

Jestliže má váš soubor více stránek, nezapomeňte nastavit mód Student, aby žáci mohli procházet libovolně všemi stránkami souboru vlastním tempem.

Výhodou sdílení souboru se žáky je, že učitel nemusí mít tento soubor současně se žáky spuštěný. Žáci mohou pracovat bez závislosti na učiteli a mohou se k aktivitám vracet opakovaně, kolikrát potřebují.

POZOR! Pokud žáci chtějí pracovat na sdíleném souboru Lumio, musí mít účet Google nebo Microsoft.

Sdílení souboru můžete kdykoli ukončit.

Soubor Lumio sdílený se žáky zkuste využít např. jako

 • zadání společné práce na aktuální téma (nastavení stránky Tabule pro celou třídu)
 • domácí procvičování (Individuální dokument k rozdání)
 • flipped classroom (učení naruby): žáci se něco naučí domave škole pouze sdílí své myšlenky, reprezentují získané dovednosti, konzultují problémy)

Sdílené Lumio soubory mohou být použity k velmi kvalitnízajímavé distančníhybridní výuce. Vložte do Lumia vše, co jste se naučili, např.

- video
- hravé aktivity
- odkaz na webovou stránku
- zvukový záznam
- Desmos
- PhET

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

21. Co je nového v Lumiu

Lumio by SMART je dynamicky se rozvíjející prostředí.
Zjistěte, co je nového právě teď

Nejčerstvější novinky

21.1 Editor rovnic

Přidejte snadno pomocí nástroje Editor rovnic do svých příprav specifické symboly.

21.2 Řídicí panel aktivit

Sledujte pokrok jednotlivých žáků i celé třídy ve vybraných aktivitách.

21.3 Správa přístupu žáka

Připojení žáků k aktivitám Lumia je možné také načtením QR kódu.

21.1 Editor rovnic

Přidejte snadno pomocí nástroje Editor rovnic do svých příprav specifické symboly.

V článku 5. Vložte novou stránku bylo v bodu 4. psáno o tom, jaké objekty lze na stránku Lumia v režimu UPRAVIT vkládat. Nově přibyla možnost vkládání matematických a chemických rovnic:

Požadovaný matematický nebo chemický vzorec vložíte kliknutím na:         

 a následným kliknutím na prázdnou plochu stránky. Otevře se okno s nástroji pro tvorbu vzorců:

POZOR! Vzorce lze vložit pouze v režimu UPRAVIT. Aktualizace rovnice však lze provést i v režimu SPUSTIT. Nesmí ale být stránka převedena na aktivitu. Rovnice vidět je, ale nelze ji aktualizovat. Lze s ní pracovat pouze jako s objektem.

21.2 Řídicí panel aktivit

Sledujte pokrok jednotlivých žáků i celé třídy ve vybraných aktivitách.

V článku 8. Tvořte rychle hravé aktivity jste se mohli dozvědět, jak vložením předpřipravených aktivit můžete rychle do svých vyučovacích hodin přidat interaktivitu. Nově byl k aktivitám:
• Dejte k sobě!
• Super řazení
• Seřazení
přidán tzv. Řídicí panel.

Před spuštěním těchto tří aktivit vám budou nabídnuty dvě možnosti spuštění:

Touto volbou spustíte Řídicí panel. Kdykoli se můžete přepnout na vizualizaci úlohy:
Touto volbou spustíte Řídicí panel. Kdykoli se můžete přepnout na vizualizaci úlohy:

POZOR!
Informace o aktivitě se zaznamenají po prvním ukončení aktivity žákem. Po případném resetu aktivity se již nové informace neukládají.

Pomocí Řídicího panelu můžete sledovat, jak si vaši žáci aktuálně vedou při řešení aktivit. Zobrazit si můžete buď informace o práci celé třídy, nebo můžete sledovat individuální práci žáků.

V Přehledu tříd můžete vidět např.

 • kolik žáků již aktivitu dokončilo

 • jaké je průměrné dosažené skóre

 • doba trvání průběhu aktivity

 • Nejčastější špatné odpovědi
  Aby bylo možné tyto přehledy vidět, je nutné mít zapnutou volbu pro zobrazení výsledků:

Při zvolení možnosti Pokroku studentů jsou nejdříve výsledky kvůli ochraně dat při zobrazování na velkých zobrazovacích zařízeních zobrazeny rozmazaně. Teprve po potvrzení pro zobrazení se ukáží jména připojených žáků a jejich výsledky. Kliknutím na pole libovolného žáka uvidíte podrobnější informace.

Hvězdička se zobrazí u jména žáků, kteří se přihlásili jako host.

POZOR!
Informace
o aktivitě se liší v závislosti na typu právě probíhající aktivity.

21.3 Správa přístupu žáka

Připojení žáků k aktivitám Lumia je možné také načtením QR kódu.

V článku 2. Přihlášení žáka jsou informace o tom, jak se mohou žáci připojit k vašim materiálům v Lumiu. Nově je k dispozici možnost připojení prostřednictvím QR kódu, který je jedinečný pro každého učitele.

Možnosti připojení žáků je možné nastavit a spravovat po kliknutí na baneru třídy:

Správa přístupu třídy 

Odkazy na relaci třídy 

Zkopírujte odkaz na vaši připravenou hodinu a nasdílejte žákům

Žáci se mohou připojit také scanem QR kódu. Ten můžete také vytisknout, případně ho zkopírovat a dát žákům v elektronické podobě.

K informacím o odkazu nebo QR kódu se dostanete také v režimu spuštění kliknutím na:

Přístup hosta 

Zvolte, zda povolíte přístup hosta do třídy kliknutím na:

Obnovit ID třídy

Pokud si resetujte ID vaší třídy, změní se i odkaz a QR kód pro přístup žáků.

Ve všech těchto typech připojení žáků do vašich hodin se jedná o synchronní připojení. Je tedy nutné, aby byl současně připojen i učitel. Pokud učitel ukončí práci, je ukončena i všem připojeným žákům.

Pokud byste chtěli, aby žáci pracovali asynchronně, tedy bez současného připojení žáků a učitele, přečtěte si článek číslo
20. Sdílejme s žáky

Legenda 

Předchozí kapitola

Odkaz na seznam

Následující kapitola